Privacy Reglement

  • De persoonlijke gegevens van de koorleden: naam; adres; e-mailadres; telefoonnummer en koorstem worden vermeld op een ledenlijst.
  • Deze ledenlijst is in het bezit van alle koorleden.
  • Het doel hiervan is, dat de leden geïnformeerd kunnen worden over aan het koor gerelateerde zaken.
  • Leden van de Martens Cantorij ontvangen een exemplaar van het Privacy Reglement.
  • Het Privacy Reglement is tevens geplaatst op de website van de Martens Cantorij (https://www.martenscantorij.nl).
  • Leden van de Martens Cantorij ondertekenen een formulier ter bescherming van de persoonlijke gegevens van alle leden.
  • Leden van de Martens Cantorij verstrekken alleen met toestemming van het betreffende lid gegevens van de ledenlijst aan derden.
  • De persoonlijke gegevens van leden die afscheid nemen van de Martens Cantorij worden na 5 jaar vernietigd door het bestuur.
  • Het Privacy Reglement staat als vast punt op de agenda van de jaarlijkse ledenvergadering.
  • Het digitale- en papierenarchief wordt beheerd door de secretaris van de Martens Cantorij.

Scharnegoutum, 25 febr. 2019.