Functie Naam
Voorzitter: Siena Cnossen-Hoekzema
Penningmeester: Wietske Ligthart-Hietkamp
Secretaris: Jaike Sijbesma
Leden: Jan Wierstra
  Thea van Niejenhuis
   

Contact

Secretariaat Martens Cantorij
email: info@martenscantorij.nl