Functie Naam
Voorzitter: Siena Cnossen-Hoekzema
Penningmeester: Wietske Ligthart-Hietkamp
Secretaris: Willie Punter
Leden: Jan Wierstra
  Thea van Niejenhuis

Contact

Secretariaat Martens Cantorij
t.a.v. Willie Punter
Kreek 30
8604AW Sneek

email: info@martenscantorij.nl