Algemene Informatie

Martens Cantorij

De Martens Cantorij uit Scharnegoutum is een gemengd koor met regionale uitstraling met ongeveer 40 leden. Een kenmerk van de Martens Cantorij is veelzijdigheid. Dat vertaalt zich in een drukke muzikale agenda van concerten en vieringen.

Er wordt veel geïnvesteerd in stemvorming en koorklank. Wekelijks wordt hier tijdens de repetitie  aandacht aan besteed en ook door regelmatige scholing door stemcoaches.

Functies

Op dit moment heeft het koor 2 functies.

 • Een concertpraktijk met muziek van Renaissance tot 21e -eeuwse kerkmuziek.
  A capella werken en werken met begeleiding van instrumentale ensembles en orkestbegeleiding.
 • Een kerk muzikale/liturgische functie in de Martens Kerk van Scharnegoutum e.o. Deze functie wordt vervuld met het hele koor en met kleinere ensembles uit het koor. Soms vervult het koor deze rol in andere kerken (o.a. R.K. kerken in Sneek, Heerenveen en Heeg).

 Repetities

De Martens Cantorij repeteert op maandagavond van 19.45 tot 22.00 uur in het Swettehûs te Scharnegoutum.

Concerten

 • De Martens Cantorij programmeert ook literair/muzikale themaconcerten.
  • “Schoonheid en troost” rondom Huub Oosterhuis,
  • “Windstilte van de ziel” rondom filosofe Joke Hermsen en
  • “Doornse Levenskunst” rondom het gelijknamige boek.
  • “Romantische Zielen”, muziek uit de Romantiek
  • “Stilte in Muziek”, muziek waarin stilte een rol speelt.
 • Uitvoeringen van diverse requiems, o.a. van Gabriel Fauré, van Frank van Nimwegen en van Gerben van der Veen.
 • Ook lichtvoetiger repertoire staat op het programma.

Dirigent

Marnix Verkamman (*1971) is van jongs af aan  actief binnen de Nieuw-Apostolische Kerk als zanger en violist in diverse ensembles. Sindsdien is hij actief als dirigent van gemengde koren, het Regio-orkest Noord-Nederland en het landelijke Orkest La Symfona.

Marnix heeft de meerjarige dirigentenopleiding bij Gerben van der Veen in 2006 succesvol afgerond. 
In 2011, 2012 en 2014 heeft hij deelgenomen aan de 9 daagse Kurt Thomas-cursus voor koordirigenten. 
Hij was 3 jaar achtereen jurylid bij het jaarlijkse federatieconcert  van de gemeente Tytsjerksteradiel.
Ook verzorgt hij in 2013 een 5 daagse cursus voor beginnende dirigenten. In hetzelfde jaar volgt hij 2 studie-avonden  “koor en  orkest” om ervaring op te doen hoe het is om voor een orkest te staan.
In september 2015 start Marnix als tweedejaars conservatoriumstudent aan de studie koordirectie aan de Bourdon Hogeschool voor Muziek. In 2019 heeft hij zijn diploma behaald.

Marnix was dirigent vanaf september 2010 tot oktober 2021 van Vocaal ensemble Cantando te Drachten. Daarvoor was hij van januari t/m april 2019 tijdelijk dirigent bij de Martens Cantorij, in september 2017 repetitor van vier repetities bij het Leeuwarder Kamerkoor, van januari 2014 tot januari 2019 dirigent bij Christelijk Regionaal mannenkoor Con Spirito te Drachten, van januari 2007 tot november 2010 samen met Gerben van der Veen als co-dirigent en zanger verbonden aan kamerkoor Con Amore Musica uit Bolsward.