Algemene Informatie

Martens Cantorij

De Martens Cantorij uit Scharnegoutum is een gemengd koor met regionale uitstraling met ongeveer 40 leden. Een kenmerk van de Martens Cantorij is veelzijdigheid. Dat vertaalt zich in een drukke muzikale agenda van concerten en vieringen.

Er wordt veel geïnvesteerd in stemvorming en koorklank. Wekelijks wordt hier tijdens de repetitie  aandacht aan besteed en ook door regelmatige scholing door stemcoaches.

Functies

Op dit moment heeft het koor 2 functies.

 • Een concertpraktijk met muziek van Renaissance tot 21e -eeuwse kerkmuziek.
  A capella werken en werken met begeleiding van instrumentale ensembles en orkestbegeleiding.
 • Een kerk muzikale/liturgische functie in de Martens Kerk van Scharnegoutum e.o. Deze functie wordt vervuld met het hele koor en met kleinere ensembles uit het koor. Soms vervult het koor deze rol in andere kerken (o.a. R.K. kerken in Sneek, Heerenveen en Heeg).

 Repetities

De Martens Cantorij repeteert op maandagavond van 19.45 tot 22.00 uur in het Swettehûs te Scharnegoutum.

Concerten

 • De Martens Cantorij programmeert ook literair/muzikale themaconcerten.
  • “Schoonheid en troost” rondom Huub Oosterhuis,
  • “Windstilte van de ziel” rondom filosofe Joke Hermsen en
  • “Doornse Levenskunst” rondom het gelijknamige boek.
  • “Romantische Zielen”, muziek uit de Romantiek
  • “Stilte in Muziek”, muziek waarin stilte een rol speelt.
 • Uitvoeringen van diverse requiems, o.a. van Gabriel Fauré, van Frank van Nimwegen en van Gerben van der Veen.
 • Ook lichtvoetiger repertoire staat op het programma.

Dirigent

De Martens Cantorij staat sinds 1999 onder leiding van Sjoerd van der Veen.
Sjoerd van der Veen begon zijn muzikale loopbaan thuis en bij muziekkorps Crescendo in Heeg.
De aktes AMV, Schoolmuziek, Koordirectie en Kerkelijk Koorleider werden behaald aan de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden.
In 1990 werd een akte Theologie 2e graads behaald aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden.

Als docent heeft Sjoerd aan diverse muziekscholen en in het Middelbaar Onderwijs gewerkt, o.a. in Sneek en Balk, en in de jaren ’80 was hij consulent muziek voor het basisonderwijs in de gemeente Opsterland.
Van 1993 tot 2003 was Sjoerd consulent amateurmuziek bij Keunstwurk in Leeuwarden.
Van 2003 tot 2016 was hij docent muziek aan de Stenden Pabo, locatie Leeuwarden.

Als koordirigent is Sjoerd actief geweest bij diverse koren en ensembles in Friesland, o.a. bij vocaal ensemble Meldije, samen met broer Gerben en bij koren in Joure, Witmarsum en Heeg. Op dit moment is Sjoerd, naast dirigent van de Martens Cantorij, ook cantor van de “Antonius van Padua parochie” in Heeg.