Home

De Martens Cantorij – voor iedereen die van zingen houdt!

Welkom op de website van de Martens Cantorij. De Martens Cantorij is een veelzijdig concertkoor – van klassiek naar modern- en heeft daarnaast ook een muzikale- liturgische functie in de Martenskerk van Scharnegoutum. Deze functie wordt vervuld met het hele koor of met kleinere ensembles uit het koor. Soms vervult het koor deze rol in andere kerken, o.a. RK-kerken in Sneek, Heerenveen en Heeg.

In 2017 heeft de Martens Cantorij haar 90-jarig jubileum mogen vieren.
Via het bovenstaand menu vindt u informatie over ons koor. (bv onder kopje Archief zijn foto’s te vinden)

Op Goede Vrijdag 29 maart 2024 heeft de Martens Cantorij de Matteüs Passie uitgevoerd o.l.v. dirigent Tjeerd Kramer.

De gezongen Passie is gebaseerd op teksten uit Mattheüs over het lijden en sterven van Jezus.
De indringende teksten van Piet van Midden zijn fraai op muziek gezet door Gerard van Amstel.

 

De Passie is bij uitstek geschikt om uit te voeren in de Veertigdagentijd. De muziekstijl is een mix van oud en nieuw, naast een aantal koralen uit de Mattheüs Passie van J.S.Bach.

De Passie is voor vierstemmig gemengd koor met solisten, met medewerking van:   

                              Johan Ypma                        piano
                              Brechtsje Posthumus     fluit
                              Harmen Yntema               slagwerk

Voor deze uitvoering is de Martens Cantorij aangevuld met een aantal gastzangers en -zangeressen.
De solisten waren:
                                  Maria:       Lieke Weima
                                  Jezus:        Wytse Hospes
                                  Judas:        Jan Wierstra
                                  Petrus:      Jitte Altenburg
                                  Vrouw 1:   Jaike Sijbesma
                                  Vrouw 2:  Lies de Vries
                                  Slavin 1:   Joke Huizinga
                                  Slavin 2:   Anke Steenstra
                                  Slavin 3:   Brecht Bergstra